Informacje --RODO

KARTA INFORMACYJNA
dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z…

poniedziałek, 2 lipca 2018

Czytaj więcej...

Program" Dobry Start"

  •  1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" został wprowadzony Rządowy program „Dobry start”. Świadczenia …

poniedziałek, 2 lipca 2018

Czytaj więcej...

Zmiany organizacyjne w OPS

W dniu 08 maja 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej podpisał  umowę na realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwó,j POWR 2014-2020, II Oś› priorytetowa. Efektywne…

poniedziałek, 28 maja 2018

Czytaj więcej...