Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej jest jednostką organizacyjną gminy i został utworzony na podstawie Uchwały Nr X/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Niedrzwicy Dużej z dnia 22 marca 1990r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobm i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Godziny pracy ośrodka:

poniedziałek 07:30 - 15:30
wtorek 07:30 - 15:30
środa 07:30 - 15:30
czwartek 07:30 - 15:30
piątek 07:30 - 15:30

Swoim działaniem obejmuje miejscowości:

 • Borkowizna
 • Czółna
 • Krebsówka
 • Krężnica Jara
 • Majdan Sobieszczański
 • Marianka
 • Niedrzwica Duża
 • Niedrzwica Kościelna - Kolonia
 • Niedrzwica Kościelna I
 • Niedrzwica Kościelna II
 • Osmolice - Kolonia
 • Radawczyk
 • Radawczyk - Kolonia I
 • Sobieszczany
 • Sobieszczany - Kolonia
 • Strzeszkowice Duże
 • Strzeszkowice Małe
 • Tomaszówka
 • Trojaczkowice
 • Warszawiaki
 • Załucze