Zespół interdyscyplinarny


Telefon kontaktowy: (81)5175069

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku ( Dz. U. nr 125, poz. 842) na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2011 roku pojęto uchwałę określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 82/11 z dnia 20 lipca 2011 roku został powołany 19 osobowy zespół interdyscyplinarny.
W dniu 29 lipca odbyło sie pierwsze posiedzenie nowo powołanego zespołu na którym zostały wybrane osoby odpowiedzialne za prace zespołu w składzie:

Grażyna Staszewska      - przewodnicząca zespołu
Marcin Pastuszak           - zastepca przewodniczącej
Justyna Wałachowska    - sekretarz