Uchwały

Zasiłki celowe zwrotne, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

UCHWAŁA NR XXVIII/176/ 09
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 19 marca 2009 r.

W sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy…

Czytaj więcej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXV/ 230/ 09
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 26 listopada 2009 r.

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4¹ , ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26…

Czytaj więcej

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXVII/168/ 09
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 2 lutego 2009 r.

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 , ust. 2 i 5 ustawy z dnia…

Czytaj więcej

Gminny Program Profilakytyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013UCHWAŁA NR XXI/159/12
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26…

Czytaj więcej

Program PAL 2013


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ..............
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia ........................................


Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

Program Aktywności Lokalnej Gminy Niedrzwica Duża ,,Rodzina razem”
Niedrzwica Duża 2013

 

SPIS TREŚCI

I.    WSTĘP…………………………………………….………………………….................3

II.  …

Czytaj więcej