Uchwały

Ośrodki wsparcia

Uchwała w sprawie schronisk dla bezdomnych

Pobierz plik

Usługi opiekuńcze w domu chorego

Pobierz plik

Zasiłki celowe zwrotne

Uchwała w sprawie zwrotu za świadczenia pomocy społecznej rzeczowych, celowych ,okresowwych

Pobierz plik

Gminny Program Przeciwdziłania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2018


Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pobierz plik

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie na t erenie gminy Niedrzwica Duża na lata 2018-2022

Gminny program przeciwdziałania przemocy i pomocy ofiarom

Pobierz plik

usługi opiekuńcze w domu chorego

Usługi opiekuńcze w domu chorego zmiana

Pobierz plik

odpłatność za przyznane posiłki

Uchwała w sprawie odpłatności za posiłki

Pobierz plik