Druki i wnioski

Pomoc społeczna

wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności -dorośli

druk obowiązujący

Pobierz plik

wiosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia

druk obowiązujący

Pobierz plik

zaświadczenie lekarskie dla dorosłych

druk obowiązujący

Pobierz plik

zaświadczenie lekarskie dla dzieci

druk obowiązujący

Pobierz plik

wzór wniosku o pomoc

dokument obowiązujący

Pobierz plik

informacja o niezbędnych załącznikach do wywiadu osoby ubiegającej się o pomoc

dokument obowiązujący

Pobierz plik

wzór zaświadczenia o zarobkach dla potrzeb OPS osób ubiegających się o pomoc

druk obowiązujący

Pobierz plik

regulamin rekrutacyjny

regulamin rekrutacyjny By Godznie Zyć

Pobierz plik

Świadczenia rodzinne

wzór zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji

druk obowiązujący

Pobierz plik

wniosek o przynanie świadczenia "Dobry Start" 300+

druk obowiązujący

Pobierz plik

wkładka do wniosku "Dobry Start"300+

druk obowiązujący

Pobierz plik

wniosek o zasiłek rodzinny

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych zasiłek rodzinny

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o gospodarstwie rolnym izasiłek rodzinny

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o zameldowaniu zasiłek rodzinny

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o urlopie wychowawczym

druk obowiązujący

Pobierz plik

Gminna Komisja ds. PiRPA

wniosek o leczenie odwykowe

druk obowiazujący

Pobierz plik

Dodatek mieszkaniowy

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

druk obowiązujący

Pobierz plik

zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego z ostatnich trzech miesięcy

druk obowiązujący

Pobierz plik

Rodzina 3+

Informacja

informacje obowiazujące

Pobierz plik

wniosek o kartę dużej rodziny

druk obowiązujący

Pobierz plik

wkladka do wniosku karta dużej rodziny

druk obowiązujący

Pobierz plik

Oświadczenie władza rodzicielska

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o nauce karta duża rodziny

druk obowiązujący

Pobierz plik

Świadczenia wychowawcze 500+

wniosek świadczenia wychowawcze 500+

druk obowiązujący okres zas. 2018-2019

Pobierz plik

Oswiadczenie dochody nieopodatkowane

druk obowiązujący okres zas. 2018-2019

Pobierz plik

Oświadczenie o gospodarstwie rolnym 500+

druk obowiązujący okres zas. 2018-2019

Pobierz plik

Świadczenia rodzinne- świadczenie pielęgnacyjne

wniosek o swiadcenie pielęgnacyjne

druk obowiązujący

Pobierz plik

Zasiłki rodzinne-świadczenie rodzicielskie

wniosek o świadczenie rodzicielskie

druk obowiązujący

Pobierz plik

Świadczenia rodzinne -zasiłek pielęgnacyjny

wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

druk obowiązujący

Pobierz plik

Świadczenia rodzinne specjalny zasiłek opiekuńczy

wniosek na specjalny zasiłek opiekuńczy

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o gospodarstwie rolnym specjalny zasiłek opiekuńczy

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o dochodach nie opodatkowanych SZO

druk obowiązujący

Pobierz plik

Zasiłki rodzinne- becikowe

zaświadczenie becikowe

druk obowiązujący

Pobierz plik

oswiadczenie o dochodach nieopodatkowanych

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o gospodarstwie rolnym becikowe

druk obowiązujący

Pobierz plik

wniosek na becikowe

druk obowiązujący

Pobierz plik

Fundusz alimentacyjny

wniosek na fundusz alimentacyjny

druk obowiązujący

Pobierz plik

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

druk obowiązujący

Pobierz plik

Oświadczenie o gospodarstwie rolnym FA

druk obowiązujący

Pobierz plik

Stypendia szkolne

wniosek o stypendium szkolne na rok 2017/2018

druk obowiązujący

Pobierz plik

wniosek o zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018

druk obowiązujący

Pobierz plik

informacja o wydatkach na stypendium szkolne

druk obowiązujący

Pobierz plik

RODO

karta informacyjna RODO

informacje RODO do wszystkich składanych wniosków do zapoznania się

Pobierz plik