Bezpłatne Poradnictwo Prawne w 2019 roku

W ramach  działań Powiatu Lubelskiego również w bieżącym 2019 roku będą kontynuowane bezpłatne porady prawne w naszej Gminie.
Zgodnie z harmonogramem świadczone będą w każdą środę i czwartek  w godzinach od 10.00 do 14.00 w małym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Kraśnicka 51. 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną  otrzyma:
-Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie , żę nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Pomoc prawna będzie polegała na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego  problemu prawnego;
  • przygotowaniu projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
    Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

wtorek, 8 stycznia 2019

Powrót