Kampania Profilaktyczna

W Gminie Niedrzwica Duża rozpoczęła się kampania profilaktyczna realizowana przez firmę Psychoterapia i Profilaktyka Odzyskaj Siebie pt.:,,ZAREAGUJ"
Projekt współfinansowany jest przez Gminę Niedrzwica.
Jest to pierwsza akcja profilaktyczna, gdzie realizator objął swoim działaniem kompleksowo wszystkie 22 sołectwa.  Sołtysi otrzymali do dnia 14.09.2018 zestawy profilaktyczne: materiały informacyjne, które rozprowadzone zostaną wśród mieszkańców. Kampania adresowana jest do wszystkich  mieszkańców, jej celem jest psychoedukacja, działania pomocowe oraz zaangażowanie odbiorców do wspólnych działań na rzecz dobrych zmian w tym obszarze.

    W ramach projektu na terenie Gminy zorganizowane zostaną spotkania nowej grupy terapeutycznej dla dorosłych (18+)- realizator zaprasza na nią osoby zagubione, borykające się z różnymi problemami:. NIE MA OGRANICZENIA do jednego problemu, nie ma też ograniczenia płci.
Grupa objęta jest tajemnicą grupy.
ma charakter grupy wsparcia, gdzie zasięgnąć można porady specjalisty w wielu dziedzinach: uzależnień, zaburzeń zachowania, działań destrukcyjnych.
Grupa odbywać się będzie w każdy piątek, w godz. 17:30-19, w budynku OPS, przy ul. Kraśnickiej 51.
*W przypadku dużej ilości osób chętnych powstaną dwie grupy.

W ramach projektu odbędzie się konferencja na którą zostaną zaproszeni:  władze gminy,przesiębiorcy,księża przedstawiciele szkół i innych instytucji działających na terenie gminyoraz osoby reprezentujące interesy mieszkańców,
Dnia 5.10.2018 w godzinach 10:30-12, w dużej sali GOKSIR. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowym podejściem do problemów i tematu profilaktyki.
*Program konferencji zaprezentowany zostanie na stronie OPS.
Realizator przeprowadzi również szereg spotkań z uczniami, rodzicami oraz Radami Pedagogicznymi,  oprócz warsztatów nt. uzależnień przekaże instrukcje i regulamin  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO.
W ramach konkursu uczniowie placówek edukacyjnych podejmą wyzwanie, by w ciągu prawie dwóch miesięcy (od15.09-10.11) przygotować klasę do Wielkiego Finału: ,,PROFILAKTYKA TO TY"
Na zakończenie działań profilaktycznych  planuje się stworzenie spot ,ktory zostanie udostepniony na stronie internetowej  OPS. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć wszystkie działania podjęte w ramach współpracy z Gminą w tym sezonie.

* UWAGA:
Wszystkie działania realizowane będą przez firmę Psychoterapia i Profilaktyka Odzyskaj Siebie. Firma zastrzega sobie prawo do prezentowanych materiałów, oraz programu kampanii profilaktycznej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 570333013.
www.psychoterapia-odzyskaj-siebie.pl

czwartek, 13 września 2018

Powrót