Nabór osób do DDP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej od 01 września 2018 roku i Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Biznesu w Niedrzwicy Kościelnej ul. Tatarakowa 4 prowadzą nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie: RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11- Włączenie Społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne pt.. "BY GODNIE ŻYĆ"- wsparcie os.niesamodzielnych utworzenie Dzienego Domu Pomocy oraz  nabór pracownikow na stanowiska:
- terapeutów i opiekunów w Dziennym  Domu Pomocy Kontakt z Pania Anną Pocheć tel.609949607
- opiekuna świadczacego usługi w miejscu zamieszkania - umowa zlecenie  7 dni w tygodniu -wymagane  kwalifikacje  do wykonywania zawodu , opiekuna srodowiskowego,pielegniarz,opiekun osoby starszej, opiekum medyczny,opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej i ukończone szkolenie z zakresu I pomocy lub pomocy przedmedycznej lub doświadczenie  w realizacji usług opiekuńczych w tym zawodowe wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyte 80 godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.Zgłoszenia do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Prowadzimy również nabór uczestników  projektu  zapraszamy osoby, starsze niepełnosprawne i niesamodzielne,  które potrzebują wsparcia i chcą mile spędzić czas poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Dzienny Dom Pomocy. Zgłoszenia również poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej tel. 81 5175 069 lub 604 096 785 lub osobiście z pracownikiem d/s pierwszego kontaktu.
 Regulamin naboru uczestnikó znajduje się w zakładce dokumenty -druki i wnioski - pomoc społeczna - regulamin rekrutacji
 

czwartek, 13 września 2018

Powrót