Informacje --RODO

KARTA INFORMACYJNA
dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51, tel. 81/5175069 , adres e-mail: elaops@op.pl.                  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: elaops@op.pl.  adres do korespondencji: ul. Kraśnicka 51, 24-220 Niedrzwica Duża.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej dostępny jest do wglądu w pokoju Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.

 

KARTA INFORMACYJNA
dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51, tel. 81/5175069, adres e-mail: elaops@op.pl.                        

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: elaops@op.pl.  adres do korespondencji: ul. Kraśnicka 51, 24-220 Niedrzwica Duża.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej dostępny jest do wglądu w pokoju Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.

 

KARTA INFORMACYJNA
dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka/dzieci jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51, tel. 81/5175069 , adres e-mail: elaops@op.pl.                                          

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: elaops@op.pl.  adres do korespondencji: ul. Kraśnicka 51, 24-220 Niedrzwica Duża.
3. Dane osobowe Pana/i dziecka/dzieci będą przetwarzanena podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka/dzieci będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
5. Dane osobowe Pana/i dziecka/dzieci przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka/dzieci, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych Pana/i dziecka/dzieci jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Dane osobowe Pana/i dziecka/dzieci nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
10. Dane osobowe Pana/i dziecka/dzieci nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej dostępny jest do wglądu w pokoju Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.

 

 

KARTA INFORMACYJNA
dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka/dzieci jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51, tel. 81/5175069, adres e-mail: elaops@op.pl.                    

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: elaops@op.pl.  adres do korespondencji: ul. Kraśnicka 51, 24-220 Niedrzwica Duża.
3. Dane osobowe Pana/i dziecka/dzieci będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka/dzieci, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka/dzieci będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
5. Dane osobowe Pana/i dziecka/dzieci przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka/dzieci, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych Pana/i dziecka/dzieci jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
9. Dane osobowe Pana/i dziecka/dzieci nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
10. Dane osobowe Pana/i dziecka/dzieci nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej dostępny jest do wglądu w pokoju Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.

poniedziałek, 2 lipca 2018

Powrót