"Zintegrowany System Wsparcia Rodziny" - rekrutacja mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża

Informacje dotyczące projektu 11.2 „Zintegrowany system wsparcia rodziny”- rekrutacja
           Zapraszamy osoby/rodziny do wzięcia udziału w projekcie „Zintegrowany system wsparcia rodziny”. W celu udziału w projekcie należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej i złożyć deklarację o chęci skorzystania z usług wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności i o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej. lub drogą mail-wą na adres: elaops@op.pl Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej adres: Niedrzwica Duża ul. Kraśnicka 51 i na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce- dokumenty-projekt wsparcie rodzin.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

wtorek, 3 października 2017

Powrót