Aktualności

Grupa terapeutyczna

W ramach realizacji projektu Gminy Niedrzwica Duża  Psychoterapia i Profilaktyka "Odzyskaj Siebie" rozpoczyna z dniem 15 września 2018 roku cykliczne spotkania  z osobami potrzebującymi pomocy w ramach profilaktyki uzależnień od substancji czy czynności.

 W każdy piątek przy Ośrodku Pomocy Społecznej  ( mały budynek) w godz. od 17.30 do 19.00 czeka na ciebie profesjonalna…

środa, 19 września 2018

Czytaj więcej...

Kampania Profilaktyczna

W Gminie Niedrzwica Duża rozpoczęła się kampania profilaktyczna realizowana przez firmę Psychoterapia i Profilaktyka Odzyskaj Siebie pt.:,,ZAREAGUJ"
Projekt współfinansowany jest przez Gminę Niedrzwica.
Jest to pierwsza akcja profilaktyczna, gdzie realizator objął swoim działaniem kompleksowo wszystkie 22 sołectwa.  Sołtysi otrzymali do dnia 14.09.2018 zestawy…

czwartek, 13 września 2018

Czytaj więcej...

Nabór osób do DDP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej od 01 września 2018 roku i Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Biznesu w Niedrzwicy Kościelnej ul. Tatarakowa 4 prowadzą nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie: RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11- Włączenie Społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne pt.. "BY GODNIE…

czwartek, 13 września 2018

Czytaj więcej...

Nowy projekyt realizowany przez Ośrodek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej od 01 września 2018 roku realizuje w partnerstwie z Fundacją Europejskie Centrum Wspierania Biznesu w Niedrzwicy Kościelnej ul. Tatarakowa 4, projekt w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11- Włączenie Społeczne, Działanie 11.2 -Usługi społeczne i zdrowotne pt.. "BY GODNIE ŻYĆ"- wsparcie…

czwartek, 13 września 2018

Czytaj więcej...

Informacja dla ubiegających się o stypendia szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej informuje że druki wniosków  na stypendia szkole będzie można pobierać w siedzibie OPS od 20 sierpnia 2018 roku , natomiast przyjmowanie wniosków  od 03 września 2018 roku  do 17 września 2018 roku w punkcie obsługi klienta (wejście od strony ulicy).Druki można również pobrać ze strony internetowej Ośrodka.Aby otrzymać…

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Czytaj więcej...